CERN openlab je javno-privatno partnerstvo koje omogućava CERN-u, Evropskoj laboratoriji za fiziku elementarnih čestica, da sarađuje sa vodećim svetskim IKT kompanijama i istraživačkim organizacijama koje razvijaju IKT rešenja namenjena naučnoj zajednici. Comtrade je jedna od osam kompanija koje u njemu učestvuju (među njima su i Huawei, Intel, Siemens i Oracle), a zadužena je za vrlo bitan projekat – omogućavanje pristupa rezultatima istraživanja bilo gde u svetu.

Outlet
benchmark.rs
Press Coverage Date
Total Wordcount
850
Total CERN openlab Wordcount
3
Coverage Depth
Copy - Paste or Press Release
Outlet Type
Web
Language
Bosnian
Member