ЖЕНЕВА/ЉУБЉАНА/БЕОГРАД – CERN openlab је јавно-приватно партнерство које омогућава CERN-у, Европској лабораторији за физику елементарних честица, да сарађује са водећим светским IKT компанијама и истраживачким организацијама које развијају IKT решења намењена научној заједници. Comtrade је једна од осам компанија које у њему учествују (међу њима су и Huawei, Intel, Siemens и Oracle), а задужена је за врло битан пројекат – омогућавање приступа резултатима истраживања било где у свету. 

Outlet
вести.насловна
Press Coverage Date
Total Wordcount
918
Total CERN openlab Wordcount
2
Coverage Depth
Copy - Paste or Press Release
Outlet Type
Web
Language
Serbian
Member