Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN przedłuża współpracę z firmą Oracle na kolejne trzy lata. Współpraca ta odbywa się w ramach zorganizowanego przez laboratorium programu badawczo-rozwojowego o nazwie CERN openlab, który zapewnia unikatową platformę badawczą, umożliwiającą naukowcom i czołowym przedsiębiorstwom informatycznym wspólną pracę. Jednym z celów współpracy z firmą Oracle jest stworzenie wydajnej infrastruktury chmurowej, która jest w stanie przechowywać i analizować olbrzymie ilości danych z przyrządów – takich jak np. dane wygenerowane przez infrastruktury badawcze używane w laboratorium do badania początków wszechświata. Oracle może też wykorzystać modele wypracowane w programie do udostępniania swoim klientom niezwykle zaawansowanych i przyszłościowych technologii chmurowych.

Outlet
ceo.com.pl
Press Coverage Date
Total Wordcount
454
Total CERN openlab Wordcount
6
Coverage Depth
Full article
Outlet Type
Web
Language
Polish
Member