CERN Accelerating science

Cisco a CERN Vytvoří Společný tým. Zaměří se na Zpracování Velkých dat a Vývoj Nových Technologií

Date published: 
18 Jun 2015
Outlet: 
feedit.cz

Společnost Cisco se rozhodla připojit k programu CERN openlab, v rámci kterého spolupracuje tento vědecký institut s dalšími partnery.